Toimintasuunnitelma

 Wartsalan kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017

➢ Huomioi yhdistyksen periaatteiden mukaisesti koko kylän sekä ikärakenteen pyrkien järjestämään toimintaa tätä silmälläpitäen.

➢ Pyrkii tukemaan kylällä olevien palvelujen säilyttämistä. Mm. päiväkoti, nuorisoillat, lentopalloillat, joukkoliikenteen säilyttäminen

➢ Hankkii yhdistykselle jäseniä aktiivisella toiminnalla mm. tekemällä esitteen yhdistyksen toiminnasta

➢ Jatkaa aktiivisesti kotisivujen päivittämistä ja hoitaa jäsenille suunnattua sähköpostilistaa

➢ Jatkaa ”Penturannan” ympäristön hoitamista ja leikkipaikan sekä grillikatoksen ynnä matonpesupaikan ylläpitoa ja hoitoa yhteistyössä salon kaupungin puistoyksikön kanssa

➢ Jatkaa ns. lautatarhan alueella mahdollisia vesakon perkaus/raivaustalkoita kaupungin kanssa sovitulla tavalla. Samoin huolehtii luontopolusta yhteistyössä kaupungin kanssa.

➢ Jatkaa yhteistyötä päiväkodin kanssa mahdollisuuksien mukaan

➢ Jatkaa jääkiekkokaukalon talvikauden ylläpitoa mm. jäädyttämällä, auraamalla ynnä muilla tarvittavilla toimenpiteillä talkoohengessä

 ➢ Toimii yhteistyössä kylän muiden yhdistysten sekä järjestöjen kanssa. Järjestäen tai osallistuen mahdollisiin yhteisiin tapahtumiin.

➢ Järjestää vuoden 2017 aikana yhdet tanssit

➢ Koittaa saada näkyvyyttä yhdistykselle osallistumalla erilaisiin tapahtumiin/ tiedotustilaisuuksiin

➢ Osallistuu kaupungin asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten kokoontumisiin

 ➢ Toimii yhteistyössä kaupungin viranhaltijoiden kanssa mm. neuvottelemalla asioista

➢ Järjestää kokouksia tarvittaessa, sekä aiemmin päätetyn mukaisesti yhden sääntömääräisen kokouksen syksyllä ja toisen keväällä

➢ Uusien asukkaiden ja vastasyntyneiden muistamisperinteen elvyttäminen

➢ Kevyenliikenteen väylä-asian jouduttaminen muistuttamalla ja muilla mahd. toimenpiteillä

 ➢ Pyrkii ylläpitämään seuraavia jo perinteiksi muodostuneita toimintoja kuten:

– Äitienpäiväkukat tienvarteen

– Jouluvalojen sytytys ja joulun avaus, sekä ”joulukadun” valaisu lyhdyin

– vuodenvaihteen tapahtuman kyläläisille Penturannassa

– Juhannuskokko penturannassa sääolosuhteiden ollessa suotuisat