Toimintasuunnitelma

Wartsalan Kyläyhdistys                                      

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

 

Kylä ja asukkaat

Kyläyhdistys huomioi yhdistyksen periaatteiden mukaisesti koko kylän sekä sen asukkaiden ikärakenteen järjestäessään toimintaa.

Hankkii yhdistykselle jäseniä aktiivisella toiminnalla.

Jakaa tietoa kylää koskevista asioista mm. Facebook-ryhmän sekä vartsala.fi -nettisivujen kautta.

Jatkaa yhteistyötä päiväkodin kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Toimii yhteistyössä kaupungin viranhaltijoiden kanssa mm. neuvottelemalla kylää koskevista asioista.

Toimii yhteistyössä kylän muiden yhdistysten sekä järjestöjen kanssa, järjestäen tai osallistuen mahdollisiin yhteisiin tapahtumiin.

Osallistuu kaupungin asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten kokoontumisiin.

Pitää kokouksia tarvittaessa, sekä järjestää yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset.

Pyrkii työllistämään yhden nuoren kesäkauden ajaksi

 

Ympäristö ja palvelut

Kyläyhdistys pyrkii tukemaan kylällä olevien palvelujen säilyttämistä. Mm. päiväkoti, nuorisoillat sekä joukkoliikenteen säilyttäminen.

Jatkaa jääkiekkokaukalon talvikauden ylläpitoa mm. jäädyttämällä, auraamalla sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä talkoohengessä. Talvelle 2020 erityshuomio ”kopin” kunnostamiseen talkoovoimin.

Penturannan leikkipaikan, grillikatoksen sekä huussin suhteen kyläyhdistys jatkaa omaisuutensa ylläpitoa ja hoitoa.

Penturannan alueen muu hoito jatkuu sovitusti yhteistyössä kaupungin kanssa .

Jatkaa ns. Lautatarhan alueella mahdollisia vesakonperkaus/raivaustalkoita kaupungin kanssa sovitulla tavalla. Samoin huolehtii luontopolusta yhteistyössä kaupungin kanssa.

Vie päätökseen osin jo valmistuneen LIVE3-hankkeen urheilukentällä sekä Penturannassa

Edistetään suunnitelmaa laavun ja nuotiopaikan rankentamisesta Luontopolun uusimman osuuden päähän.

Kevyenliikenteen väylän sekä Maaherrantien/Kaninkolantien siirtoviemärin edistäminen pitämällä yllä keskustelua kaupungin suuntaan sekä muilla mahdollisilla toimenpiteillä.

Pyrkii mahdollisuuksien mukaan ylläpitämään seuraavia jo perinteiksi muodostuneita toimintoja kuten:

  • Äitienpäiväkukat tienvarteen
  • Jouluvalojen sytytys ja joulun avaus, sekä ”joulukadun” valaisu lyhdyin
  • Uuden vuoden tapahtuman kyläläisille Penturannassa
  • Juhannuskokko penturannassa sääolosuhteiden ollessa suotuisat