Toimintasuunnitelma

 Wartsalan kyläyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Kylä ja asukkaat

Kyläyhdistys huomioi yhdistyksen periaatteiden mukaisesti koko kylän sekä asukkaiden ikärakenteen järjestäessään toimintaa.

Hankkii yhdistykselle jäseniä aktiivisella toiminnalla.

Jatkaa yhteistyötä päiväkodin kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Toimii yhteistyössä kaupungin viranhaltijoiden kanssa mm. neuvottelemalla kylää koskevista asioista.

Toimii yhteistyössä kylän muiden yhdistysten sekä järjestöjen kanssa, järjestäen tai osallistuen mahdollisiin yhteisiin tapahtumiin.

Pyrkii saamaan näkyvyyttä yhdistykselle osallistumalla erilaisiin tapahtumiin sekä tiedotustilaisuuksiin. Osallistuu kaupungin asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten kokoontumisiin.

Jatkaa aktiivisesti kotisivujen päivittämistä ja hoitaa jäsenille suunnattua sähköpostilistaa.

Pitää kokouksia tarvittaessa, sekä järjestää yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset keväällä ja syksyllä. Järjestää vuoden 2018 aikana yhdet tanssit.

Ympäristö ja palvelut

Kyläyhdistys pyrkii tukemaan kylällä olevien palvelujen säilyttämistä. Mm. päiväkoti, nuorisoillat sekä joukkoliikenteen säilyttäminen.

Jatkaa jääkiekkokaukalon talvikauden ylläpitoa mm. jäädyttämällä, auraamalla sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä talkoohengessä sekä selvittää urheilukentän saattamista entiseen loistoonsa.

Jatkaa ”Penturannan” ympäristön hoitamista ja leikkipaikan, grillikatoksen sekä matonpesupaikan ylläpitoa ja hoitoa yhteistyössä Salon kaupungin puistoyksikön kanssa.

Edistää lastauslaiturin sekä laiturialueen pikaista korjaamista kaupungin toimesta.

Jatkaa ns. Lautatarhan alueella mahdollisia vesakon perkaus/raivaustalkoita kaupungin kanssa sovitulla tavalla. Samoin huolehtii luontopolusta yhteistyössä kaupungin kanssa.

Kylän uusien asukkaiden ja vastasyntyneiden muistamisperinteen elvyttäminen mahdollisuuksien mukaan.

Kevyenliikenteen väylän sekä Maaherrantien siirtoviemärin edistäminen pitämällä yllä keskustelua kaupungin suuntaan sekä muilla mahdollisilla toimenpiteillä.

Vie eteenpäin 2017 käynnistettyä Vartsalan osuutta Pihat ja Polut -hankketta. Pyrkii ylläpitämään seuraavia jo perinteiksi muodostuneita toimintoja kuten:

– Äitienpäiväkukat tienvarteen

– Jouluvalojen sytytys ja joulun avaus, sekä ”joulukadun” valaisu lyhdyin

– Uuden vuoden tapahtuman kyläläisille Penturannassa

– Juhannuskokko penturannassa sääolosuhteiden ollessa suotuisat