Vartsala-info

Vartsala on noin 500 asukkaan kylä ja taajama Meri-Halikossa Halikonlahden rannalla. Se on ollut ennen merkittävää saha-aluetta, jossa on toiminut sahoja ja telakoita. Nykyinen kylän ydinalue sijaitsee mantereella niemenkärjessä ja se on kasvava uudisasutusalue. Vartsalan entinen kanta-alue on ollut Vartsalansalmen toisella puolella oleva Vartsalansaari, jonka pohjoisosa on pysyvästi asuttu ja viljelykäytössä. Saarella on myös paljon kesämökkejä.

Lähde: Wikipedia

Advertisement